Vossen zijn rovers:

Hoewel onze focus ligt op ratten, vergeten we uiteraard de overlast van ander ongedierte niet. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de vos.

Vossen komen steeds vaker voor in de bebouwde kom en veroorzaken daar ook overlast.

Problemen of overlast veroorzaakt door vossen zijn bijvoorbeeld  de dieren van een kinderboerderij waar ze in een nacht bijna alles kunnen doodmaken. Of denk eens aan uw kippenhok. Uiteraard is ook deze overlast duidelijk.

Niet alleen de VOS maar ook konijn, houtduif, Canadese gans, kraai en kauw staan op de landelijke vrijstellingslijst. Dat houdt in dat deze dieren het hele jaar mogen worden gedood, indien er binnen het werkgebied van de WBE op tenminste één perceel schade is of dreigt in het huidige of het komende jaar aan landbouw en/of fauna.


Bel of stuur een email, we staan graag voor u klaar. Ook voor informatie.

Vossen overlast
Maak uw keuze:
Home - Bestrijding - Vangen - Herkennen - Ziektes  - Vossen  -  Contact