Het herkennen van ratten.


Bruine rat ( Rattus norvegicus ) komt voor zowel binnen als buiten in huizen, kelders, schuren, of bij het water. .. MOGEN gejaagd worden!
Zwarte rat, ( Rattus rattus ) komen wat minder voor en vooral hoger in gebouwen….MOGEN gejaagd worden!Muskusrat, ( Ondatra zibethicus ) komen veel voor en leeft veelal in het water. …Het dier wordt in Nederland en België actief bestreden wegens de schade die het dier aanbrengt aan landbouwgewassen, dijken en oevers. MOGEN gejaagd worden!Woelrat, ( Arvicola amphibius ) komen redelijk veel voor langs wateroevers. ...Woelratten mogen in ons land niet gedood of gevangen worden, want het zijn beschermde diersoorten. In zeer zeldzame gevallen, bijvoorbeeld als de hinder op geen enkele wijze meer te handhaven is, kan speciale toestemming aan de overheid worden aangevraagd om woelratten te verdelgen. MOGEN NIET gejaagd worden!


Rattenplaag
 INFO

Het herkennen van rattenkeutels.


Kenmerken rattenkeutels bruine rat

- Kleur: bruin of grijs

- Grootte: ongeveer 2 centimeter lang en een halve centimeter dik

- Plekken: liggen vaak bij elkaar, in hoopjes

Kenmerken rattenkeutels zwarte rat

- Kleur: erg donker

- Grootte: ongeveer 1 centimeter lang en maar 2 of 3 millimeter dik

- Plekken: deze keutels liggen verspreid en niet in hoopjes bij elkaar

Maak uw keuze:
Home - Bestrijding - Vangen - Herkennen - Ziektes  - Vossen  -  Contact